Produkt professionell utrustning

  • CASS-test instrument: Syftet med salt spray test är att bedöma förmågan hos en produkt eller metall m aterial att motstå salt spray korrosion, vi testa produkten för varje sats av råvaror och före leverans. 

_AC99817_ 调整 大小 .JPG


  • UGN testinstrument:

_AC99813_ 调整 大小 .JPG


  • Spektrometer instrument: det kan vara testa blyinnehållet i mässing material, vi följer de krav som EU: s och USA: CA65, och vi strikt kontroll blyinnehållet måste vara mindre än 90ppm.

_AC99805_ 调整 大小 .JPG


  • Röntgendiffraktions Analys instrument: vi använder detta instrument för att testa tjockleken och sammansättningen av beläggningsskiktet.

_AC99807_ 调整 大小 .JPG


  • Dragtestmaskin: det kan vara testet draghållfastheten av varorna.

_AC99837_ 调整 大小 .JPG

Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)

Integritetspolicy